ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพช่อฟ่า

ทางบริษัท คอนไฟด์เทคโนโลยี จำกัด ได้ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าและหน้าบันโบสถ์ ณ.วัดป่าภูมิรัตนหิรัญ หรือวัดพระธาตุสบงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางทางพระอาจารย์พีระ 

 

จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ 

ลงไว้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562