• บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

  เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านงานระบบป้องกันอัคคีภัย

 • บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

  เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านงาน
  ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

  ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
  จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ

Confide
Technology Co., Ltd.

บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านงานระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ในต่างประเทศ อาทิเช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบดับเพลิงไหม้อัตโนมัติ, ระบบเรียกพยาบาล,ระบบกล้องวงจรปิด,ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยโดยให้บริการตั้งแต่ สำรวจ, ออกแบบ, ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบต่างๆ ดังกล่าว ปัจจุบันมี โครงการที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 1,000 โครงการ