วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567
12:00 - 17:00

สถานที่จัดงาน โพธาลัย กรุงเทพฯ

ห้อง โฮล อิน วัน

Google Maps

กำหนดการ

11:30 เริ่มลงทะเบียนพร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 เปิดงานสัมมนา
Part 1: แนะนำผลิตภัณฑ์ FirePro โดย Mr.Michael (FirePro) และ
คุณณัฎฐนันท์ เยี่ยมฉวี บจก.คอนไฟด์ เทคโนโลยี
Part 2: ความรู้เกี่ยวกับ Lithium-ion Battery และ
การป้องกันอันตรายจาก Thermal Runaway โดย
คุณเกษียร สุขีโมกข์ บจก.PEC Technology (Thailand)

17:00 ปิดงานสัมมนา
17:30 ร่วมรับประทานอาหารเย็น

Download Presentation

FirePro การป้องกันอันตรายจาก Thermal runaway
ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

ติดต่อเข้าร่วมงาน

เบล: 063-623-5936

ฝน: 090-227-6888

ฟิวส์: 080-458-8758